Subscribe
Subscribe to our creative news & articles We will be emailing you the updates.
Subscribe to the best creative feed.

M

Medlemskap 

Medlemskap i BRIX är öppet för individer, föreningar, och företag.
Medlemskapsavgift är 500 kronor för individer, 2,000 kronor för företag och föreningar, och 10,000 för ”stöd medlemskap”.

Använd Bankgirot:  5661-7327

Kontakta oss: info@brixsweden.org

Learn More

The Belt and Road Institute in Sweden