Stort Forum i Stockholm för Belt & Road

BRIX i samarbete med China-Sweden Business Council höll det Andra Belt & Road Forum i Stockholm onsdagen den 22.5 på Kinas Kulturcenter. Det var ett unikt möte med 33 diplomater, inklusive 13 ambassadörer, affärsfolk, akademiker, en riksdagsledamot och en kommunalfullmäktigeledamot bland mer än 100 deltagare. Den stora internationella uppslutningen visade hur det nya paradigmet växer fram i världen med Belt & Road Initiative (BRI). Forumet var unikt i Sverige vars elit och media hittills har varit fientligt till Kinas initiativ och struntat i dess enorma betydelse för att lyfta världen ur fattigdomen.

 

Inspellningar av alla talare och diskussionspaneler publiceras på BRIX YouTube kanal.

 

Facebook: https://www.facebook.com/brix.beltandroad.501

 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/brix_sweden

 

Leave a Comment

Learn More

The Belt and Road Institute in Sweden