Subscribe
Subscribe to our creative news & articles We will be emailing you the updates.
Subscribe to the best creative feed.

M

Medlemskap 

Bli medlem i Belt and Road Institute in Sweden (BRIX)! Stöd en öppen dialog och ökad medvetenhet om vad Belt and Road Initiativet / Nya Sidenvägen är, och om fördelarna som detta initiativ för med sig för Sverige, Kina och världssamfundet.

Medlemskap är öppet för individer, föreningar, institutioner och företag.

Medlemsavgift är 500 kr per kalenderår för privatpersoner;

för föreningar/institutioner 2000 kr (av vilka 1500 kr är serviceavgift);

för företag 5000 kr (av vilka 4500 kr är serviceavgift) och

för stödmedlemskap 10.000 kr (av vilka 9500 kr är serviceavgift).

Använd Bankgirot:  5661-7327

Vi använder SWISH: 123 241 24 43 

Kontakta oss: info@brixsweden.org