Fler afrikanska nationer går med i Belt and Road Initiative

Av brixsweden

I en gammal tradition för den kinesiska utrikespolitiken startade utrikesminister Wang Yi en Afrikaturné den första veckan på det nya året till fem länder. Under rundresan skrev ytterligare två afrikanska länder på en Avsiktsförklaring (MOU) om samarbete med Belt and Road Initiative (BRI) eller Nya Sidenvägen, nämligen Demokratiska republiken Kongo och Botswana, vilket medförde att antalet afrikanska länder som är med i BRI nu är 46.

Wang Yi besökte också Nigeria, som redan har dragit nytta av sitt samarbete i BRI. Under det besöket skrev Wang Yi på en serie avtal med Nigeria och lovade att Kina ska hjälpa landet att bekämpa COVID-epidemin. Kina och Nigeria har en lång och mångsidig ekonomisk relation med samarbete inom järnvägsbyggande, frihandelszoner, valutastabilisering (valutaswappar), satellituppskjutningar och andra områden.

På en gemensam presskonferens tillsammans med sin nigerianska värd sa Wang Yi: ”Vi kommer att inrätta en mellanstatlig kommitté som ska ledas av de två ländernas utrikesministrar som kommer att samordna och främja ömsesidigt fördelaktigt samarbete inom olika områden. Vi kommer att fördjupa Belt and Road-samarbetet genom att ställa Kinas nya utvecklingsparadigm närmast på linje med Nigerias nya nationella utvecklingsplan. Vi kommer kraftigt att främja byggandet av viktiga projekt i Nigeria för att hjälpa Nigeria att påskynda industrialiseringen och förbättra sina självständiga utvecklingsmöjligheter. Vi kommer att fortsätta att utvidga samarbetet till områden för digital ekonomi och grön ekonomi för att uppnå diversifierad utveckling. ” Kina samarbetar också med Nigeria inom området för militär säkerhet.

I Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo) gick Kina, med tanke på COVID-epidemin, med på att landet stryka de lån som skulle betalats i slutet av 2020 (28 miljoner USD). Kina är också beredd att arbeta med DR Kongo för att hjälpa dem att övervinna pandemin. Kinesiska företag söker aktivt samarbete med DR Kongo, inte bara inom den gigantiska gruvsektorn utan, än viktigare, i utvecklingen av landets infrastruktur, som är en avgörande fråga för integrationen av Afrikas ekonomier. Kinesiska företag, som Sinohydro, tar också de första stegen för att utveckla den gigantiska vattenkraftspotentialen i Kongofloden, som är nära 100 000 megawatt, med början i Stora Inga-dammen med en potential på 40 000 MW. Detta är en av nycklarna för den ekonomiska utvecklingen i DR Kongo och dess grannländer.  Kina gav nya lån på 17 miljoner USD för dessa utvecklingsprojekt och 2 miljoner USD till stöd för arbetet med ordförandeskapet för Afrikanska unionen som DR Kongo kommer också att ha i år.

Under sitt besök i Botswana undertecknade Wang Yi ytterligare en Avsiktsförklaring om samarbete med BRI. I sitt uttalande sa Wang: ”Det gemensamma bygget av BRI kommer att ge nya möjligheter för båda länderna att fördjupa ömsesidigt fördelaktigt samarbete, öppna nya samarbetsområden, öppna nya möjligheter, hjälpa Botswanas infrastruktutbyggnad och nationella moderniseringsprocess och bättre gynna våra båda folk. ” Botswana är ett land i södra Afrika utan tillgång till kust men har stora vatten- och mineraltillgångar. Att koppla ihop Botswana med sina grannar och BRI kommer att låsa upp dess potential.

Wang Yi besökte också Tanzania och Seychellerna. I Tanzania gjorde Kina redan på 1970-talet sitt första järnvägsbygge – TanZam-järnvägen till Zambia. Denna gång kunde Wang Yi närvara när två kinesiska företag tecknade kontrakt om att hjälpa till med bygget en viktig järnväg till från landets viktigaste hamn till Victoriasjön.

I en intervju i Folkets dagblad vid sin återkomst från Afrikaresan betonade Wang Yi fyra punkter som är avgörande för Kinas Afrikasamarbete. För det första finns det ett skriande behov av infrastruktur i Afrika. Kina deltar i mer än 1.100 BRI-projekt I Afrika och mer än hundra tusen kinesiska tekniker och ingenjörer arbetar där. För det andra behöver fler frihandelszoner skapas för att öka handeln inom Afrika och mellan kontinenten och resten av världen. För det tredje kommer Kina att hjälpa Afrika optimera upplägget på sina investeringar i ökad produktionskapacitet och underlätta Afrikas industrialisering. Det fjärde är att stärka samarbetet för vetenskapliga och teknologiska innovationer ”för att hjälpa Afrika utvecklas språngvis”, tillade han.

Relaterade nyheter:

Se seminariet om samarbete mellan Kina och Afrika arrangerat av Belt and Road Institute in Sweden, 2019.

Följ de senaste uppdateringarna från Forumet för samarbete Kina-Afrika på FOCAC:s webbplats!

Se listan över länder som har gått med i BRI

 

Leave a Comment