Skördar EU vad den sådde i Nya Sidenvägen Initiativet?

I en intervju med webbmagasinet Formiche sa den tidigare italienska regeringsministern och Kina-experten Michele Geraci att han inte är förvånad över den negativa rapporten från Europeiska handelskammaren i Kina om Kinas Belt and Road Initiative (Nya Sidenvägen Initiativet).

– Jag är inte förvånad över att europeiska företag har svårt att tjäna på Belt and Road Initiative (BRI). Europeiska unionen har varit mycket kritisk mot den Nya Sidenvägen. [dåvarande EU-kommissionens] President Juncker själv var öppet kritisk till BRI innan hans eget land Luxemburg undertecknade ett samförstånds avtal om BRI med Kina efter att vi hade gjort det. Vad är detta? Först ropar de från hustaken att de inte gillar BRI, och sedan klagar de över att de inte kan göra affärer med det?

Geraci tillade:

– Låt oss inte glömma att EU har karakteriserat Kina som en” strategisk fiende. ”Då bör de inte bli förvånade om det inte är lätt att göra affärer. Jag skulle ha använt olika språk: det finns både utmaningar och möjligheter att arbeta med Kina, liksom med alla andra länder. Det verkar inte vara något produktivt språk för att stödja europeiska företag. De bör inte undra över Kinas skepsis mot en gemensam europeisk utrikespolitik.

Efter att ha undertecknat samförståndsavtalet med den besökande kinesiska presidenten Xi Jinping i mars förra, citeras Italien ofta i kinesiska medier som ett exempel på ett land som anslöt sig till BRI, vilket har resulterat i ett starkt ökat intresse från kinesiska företag på den italienska marknaden. Men eftersom det har skett en regimbyte i Rom kunde de inte hitta ett lämpligt samspel och detta blev en förlorad möjlighet, betonade Geraci.

Vissa resultat har emellertid uppnåtts, till exempel det avtal som tecknades i Peking igår för att öka den kommersiella flygfrekvensen mellan Italien och Kina från 49 avgångar per vecka för närvarande till 108, och återigen till 136 nästa sommar, och 164 år 2021. Geraci skrev på Facebook: ”Detta är ett bra resultat av vårt arbete, och det är inte tack vare den nuvarande regeringen.”

Europeiska handelskammaren i Kina, med bas i Peking, klagar i sin rapport över påstådda diskriminerande praxis från Kina mot europeiska företag i BRI projekt som domineras av kinesiska investerare och byggföretag. Endast 15% av de europeiska företagen som utfrågats av kammaren har sagt att de ansökt om en roll i sådana projekt. ”Om EU misslyckas med att spela en aktiv och konkurrenskraftig roll finns det en verklig fara för att EU så småningom kan bli lite mer än en perifermarknad som är i utkanten av Eurasien,” sade Handelskammaren i sin rapport. Icke-transparenta upphandlingsprocesser och dominansen av gigantiska statliga kinesiska företag innebär att europeiska företag bara får ”smulor från bordet”, klagar rapporten.

I rapporten nämns emellertid också att EU: s storslagna anslutningsstrategi (grand connectivity strategy) som beslutades förra hösten inte har gett några konkreta åtgärder, inklusive marknadsföringsinsatser, för att få europeiska företags kapacitet och kunskap mer in i bilden. EU bör agera mer för att tvinga kinesiska företag som har tillgång till EU: s upphandlingsmarknad att fungera under samma begränsningar som EU-företag gör i Kina, rekommenderar rapporten.

I ett strategiskt inlägg med titeln ” Världsordningen behöver byggas på nya principer, för världsfredens skull”, uppmanade Helga Zepp-LaRouche (ordförande för det internationella Schillerinstitutet) EU att ompröva sina ståndpunkter på BRI:

– De principer som världsordningen omgående måste byggas på är mänsklighetens gemensamma mål. Det liberala etablissemanget i Europa och USA gör klokt i att se över premisserna för det egna vinstmaximeringsorienterade systemet och samarbeta med den nya Sidenvägen i att ekonomiskt bygga upp Sydvästasien och Afrika. Den europeiska handelskammaren i Peking är rädd för att Europa bara kommer att bli en obetydlig marknad i utkanten av Eurasien om man inte intar en konkurrensbetonad hållning mot den nya Sidenvägen. Det förhåller sig precis tvärtom: Europa har bara en framtid om man ger upp geopolitiken och aktivt samarbetar med Ryssland, Kina och USA på grundval av principerna för en mer mänsklig världsordning, sade  hon.

Enligt Lars Aspling, medlem i den svenska Belt and Road Institute (BRIX), så är EU handelskammares rapport framförallt kritisk mot Kina och BRI pga. att de upplever att företag från EU har svårt att nå access till BRI projekt. Lars uppmanar läsare av rapporten att notera att:

* EU handelskammare endast har 1700 medlemmar som är verksamma i Kina

* Rapporten bygger på svar från endast 132 medlemmar (såväl SME som större företag – osäkert hur många större företag som svarat)

* Att endast 20 av de svarande hade direkt eller indirekt deltagit i anbud kring BRI projekt.

Självklart speglar rapporten svar från de som deltagit i enkäten men jag betvivlar starkt att stora globala företag som redan är involverad i BRI-projekt runt om i världen ingår bland de svarande.

Rapportens slutsatser bör därför tolkas med försiktighet.

Rapporten innehåller dock intressant fakta om till exempel järnvägstransporter mm med referenser till olika källor som är värdefull för att förstå utmaningarna med att lansera nya transportalternativ.

Även om rapporten är kritiskt mot att kinesiska företag – vertikalt integrerade – i huvudsak tilldelas de stora infrastrukturprojekten inom BRI så erkänner EU handelskammare samtidigt att dessa projekt genomförts snabbare och till lägre kostnader än planerat och att BRI successivt har valt att i ökad utsträckning engagera EU företag för kvalitetssäkring och säkerhetsbedömningar vilket självklart stärker BRI projekten.

Leave a Comment