Kina bygger Hälsosidenvägen mot coronapandemin

Hussein Askary, styrelsemedlem, Belt and Road Institute in Sweden – BRIX

När Kina kämpade helt på egen hand mot det nya coronaviruset i januari och februari utsattes man för spott och spe från medier i västvärlden. I raljerande ton utmålades viruset som ”kinesiskt”. En dansk tidning publicerade en cynisk karikatyrteckning med coronavirus i stället för stjärnor på den kinesiska flaggan. Wall Street Journal kallade Kina för ”Asiens sjuke man” och kineser och andra asiater blev föremål för rasistiska påhopp i Europa och USA.

När Kina nu med stora uppoffringar har fått stopp på smittspridningen, med så gott som inga nya inhemska fall sedan den 19 mars, vad gör kineserna och deras regering då? Hånar de EU-länderna och USA, som nu har blivit coronapandemins epicentrum, och ritar karikatyrer över det ”europeiska” viruset?

Nej, Kina släpper tvärtom loss den fulla kraften i vad man kallar ”Hälsosidenvägen” för att bistå inte bara ett land utan ett dussintal, nu när produktionen kan återupptas och den egna sjukvården inte är satt under lika stort tryck. Bland de länder som Kina har skickat både utrustning och personal till finns Italien, Spanien, Iran, Irak och Panama.

I ett telefonsamtal med Italiens premiärminister Giuseppe Conte den 16 mars förklarade president Xi Jinping att Kina arbetar på att så snabbt som möjligt nå en fullständig seger över epidemin, för att andra länder ska kunna känna förtröstan i sina egna ansträngningar att bemästra smittspridningen. Kina är berett att utöka sitt samarbete med Italien och alla andra länder ”för att bidra till ett internationellt samarbete i kampen mot epidemin och till att bygga en Hälsosidenväg”, sa Xi.

Jobbar för högtryck med att förse världen med sjukvårdsutrustning

I denna anda har Kina ökat farten på sin tillverkning av sjukvårdsmateriel för att kunna möta det växande behovet hos länder som nu tvingas ta upp kampen mot coronaviruset. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics, en stor tillverkare av medicinsk utrustning i Guangdong, uppger att den italienska staten köpt in närmare 10 000 apparater, merparten avsedda för patientövervakning. Detta var en del av den medicinska hjälpsändning som Kina levererade med flyg till Italien den 12 mars.
En tillverkare av infrarödtermometrar, Zhejiang Dali Technology, arbetar för högtryck för att möta ökande beställningar från hemmamarknaden och länder i Asien, Europa och Amerika. Oriental Energy har sedan februari exporterat 3 000 ton Y381H, en viktig fiber för tillverkning av ansiktsmasker och skyddskläder. Maskfabrikanten Great Star Industrial har fått godkännande för försäljning inom EU. Det har också tio tillverkare av testkit och fem universitet som tagit fram 14 olika typer av testkit för coronavirus.

Kina skickade också en grupp på tolv medicinska experter från den östkinesiska provinsen Zhejiang för att understödja det hårt ansatta Italien i kampen mot viruset. De besökte Rom och Milano, och påpekade i båda storstäderna att läkarna gjorde ett utmärkt arbete, men att det var alldeles för mycket folk i rörelse ute på gatorna, i strid med myndigheternas bestämmelser. ”Detta är inte bra, det är en fråga om liv eller död”, sa ordföranden för kinesiska Röda korset Sun Shuopeng på en presskonferens i Milano.
Italienarna har uttryckt sin tacksamhet mot Kina på många sätt, bland annat genom att sjunga den kinesiska nationalsången från balkonger.

Men även andra länder står som mottagare av omfattande donationer från Kina:

+ I Zaragoza i Spanien, där antalet bekräftade covid-19-fall ökat kraftigt, landade den 12 mars ett flygplan med 500 000 medicinska ansiktsmasker från Kina.

+ 300 000 ansiktsmasker donerade av kinesiska välgörenhetsorganisationer ankom den 16 mars till Belgien.

+ Kina har skänkt 2 000 snabbtest för covid-19 till Filippinerna.

+ Peking ska donera medicinsk skyddsutrustning till städerna Seoul, Teheran, Tokyo och Yokohama för att hjälpa dem i bekämpningen av coronaviruset. Cirka 200 000 skyddsrockar, 100 000 par skyddshandskar, 200 000 par skoskydd och 200 000 medicinska engångsmössor ska levereras till dessa städer.

+ Den sydkinesiska provinsen Guangdong har skänkt mer än 80 000 testkit till länder som Iran, Japan, Irak och Peru.

+ Den centralkinesiska provinsen Hunan har hjälpt Laos och Sydkorea med sjukvårdsutrustning.

Spanien finner en vän som ställer upp!

Spaniens lojalitet mot EU, och inställningen att alla kontakter med Kina ska ske genom EU, luckras upp i och med insikten att EU vägrade att hjälpa Italien, medan Kina ställde upp. Tidningen El Confidential kunde den 16 mars rapportera att när hela Europa stod handfallet kom kineser bosatta i Spanien, från Madrid till Cordoba, från Zaragoza till Jerez, med sina bilar fullastade med kartonger med ansiktsmasker, engångshandskar och handsprit, som de körde ut till sjukhus, polis- och brandstationer, och överallt möttes de av applåder och andra bevis på spanjorernas tacksamhet.

I artikeln, med rubriken ”Välkommen president Xi: Kinesisk Marshallplan mot coronaviruset landar i Spanien”, berättas att den spanska regeringen först avböjde den kinesiska regeringens erbjudande om sjukvårdsmateriel och rådgivning, med motiveringen att ”vi sköter helst detta genom EU”. Men den 15 mars talade landets utrikesminister Arancha Gonzalez Laya med sin kinesiske kollega om att Spanien kunde köpa in sjukvårdsmateriel från Kina, och Kina i sin tur underlätta importen från tusentals spanska små och medelstora företag. ”Samarbete för att skydda hälsan och ekonomin”, skrev hon på Twitter.

– Det är ofrånkomligt att vi tackar ja till det kinesiska erbjudandet, precis som Italien har gjort. I detta läge är vi i brådskande behov av hjälp och vi struntar i Kina-propagandan, sa en källa i spanska UD till El Confidencial.

Vad är Hälsosidenvägen?

Belt & Road Initiative (BRI) lanserades 2013 av president Xi Jinping med målet att knyta ihop länderna i Asien, Europa och Afrika med moderna transportkorridorer längs den gamla Sidenvägens rutter. Men BRI innehöll också mjuk infrastruktur, som sjukvård. Den mest detaljerade beskrivningen av BRI finns i den kinesiska utvecklings- och reformkommissionens rapport ”Vision och åtgärder för att gemensamt bygga bältena och vägen”, publicerad 2015. Där heter det: ”Vi bör utöka samarbetet med angränsande länder när det gäller utbyte av information rörande epidemier, utbyte av preventions- och behandlingsmetoder och utbildning av sjukvårdspersonal, samt förbättra vår förmåga att gemensamt hantera hot mot folkhälsan. Vi kommer att förse de berörda länderna med medicinskt bistånd och medicinsk katastrofhjälp.”

I ett tal 2016 inför parlamentet i Uzbekistan förklarade president Xi: ”Vi bör förstärka ansträngningarna att fördjupa samarbetet inom medicin och sjukvård, och utöka det ömsesidigt fördelaktiga samarbetet rörande larm om smittsamma sjukdomar, sjukdomsbegränsning och -prevention, medicinskt bistånd, traditionella läkemedel och andra områden, för att gemensamt bygga en hälsofrämjande Sidenväg.”

I en vetenskaplig rapport, ”Bekämpning av epidemier med hjälp av Kinas BRI”, beskriver forskarna Jin Chen och Robert Bergquist hur Kina med utgångspunkt från sin egen hälsoplan från 2016 och ett samarbetsavtal med världshälsoorganisationen WHO från 2017, har gjort bygget av en Hälsosidenväg till en kärnuppgift för ett omfattande internationellt samarbete för främjande av global hälsa. Chen och Bergquist hänvisar till den konferens som hölls i Peking i augusti 2017 på just detta tema, ”Towards a Health Silk Road”, där 64 länder var representerade.

En av talarna där var WHO:s generalsekreterare dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Han konstaterade att världen står inför en ökad förekomst av allt mer komplexa epidemier, pandemier och katastrofer, som kommer att få allt större konsekvenser för människors hälsa, för samhällsstrukturer, säkerhet och ekonomi, och sa:

– President Xis förslag om en Health Silk Road, som stärker och förnyar gamla förbindelser mellan kulturer och folk, med hälsan i centrum, är i sanning visionärt.

Tedros underströk att ”om vi ska kunna säkerställa hälsan hos de miljarder människor som är representerade här, måste vi ta vara på de möjligheter som Belt & Road-initiativet erbjuder”, och han tillade att ”WHO har föreslagit ett strategiskt partnerskap med Kina för att inrikta sig på sårbara länder längs Belt & Road och i Afrika”. WHO-chefen framhöll att BRI har stora likheter med FN:s mål nr 3 för hållbar utveckling, och sa:

– Belt & Road-initiativet innehåller grundförutsättningarna för att uppnå en sjukvård som omfattar alla: infrastruktur, tillgång till läkemedel, mänskliga resurser och en plattform där man kan dela med sig av erfarenheter och främja de bästa metoderna. Vi har mycket att lära av Kina på detta område. Landet är världsledande i sjukdomsbevakning och utbrottskontroll, och var ett av de första länderna som kom till hjälp under ebolautbrottet.

Under ebolautbrottet i Västafrika 2014 skickade Kina 1 200 hjälparbetare, inklusive militärer.

Tedros tillade att Kina har byggt upp ett landsomfattande sjukförsäkringssystem som omfattar drygt 95 procent av befolkningen, har stor kapacitet även inom området forskning och utveckling, och var ett av de första länderna som nådde upp till FN:s millenniemål gällande mödravården. Han konstaterade avslutningsvis:
– Vi borde bygga vidare på dessa erfarenheter. Låt oss, sjukvårdsledare från de 60 länder som är församlade här, tillsammans bygga en hälsofrämjande Sidenväg.

Nu behövs samarbete mellan Öst och Väst!

Den 19 mars talade Kinas utrikesminister Wang och Rysslands utrikesminister Lavrov med varandra per telefon. De talade om det internationella coronavirusläget, men också om förberedelserna för det toppmöte med ledarna för de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd som president Putin har föreslagit, och om hur samarbetet mellan Ryssland, Indien och Kina utvecklas.

Redan den 26 februari gick Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche ut med ett upprop till ett skyndsamt toppmöte mellan dessa länders ledare. Det skulle vara det viktigaste steget för att få kontroll över coronapandemin, eftersom alla länders resurser behöver mobiliseras och samordnas, så att man täpper till alla luckor där viruset skulle kunna slinka igenom, på grund av den konstlade geopolitiska motsättningen mellan Öst och Väst.

En väsentlig del av denna internationella ansträngning är att hjälpa fattiga länder att bygga upp en modern sjukvård och moderna sjukhus så fort som möjligt, för att kunna förhindra att smittan studsar tillbaka igen.

Det som världens ledare redan borde ha lärt sig av coronaviruset är att det struntar i om offren är asiater, européer, amerikaner eller afrikaner. Det angriper dem därför att de är människor. De borde svara i enlighet därmed, som människor! Varje nation är manad att ansluta sig till Hälsosidenvägen för att rädda liv och skapa en säker och hälsosam framtid för hela mänskligheten.

1 Comment

  • Mohammad Noori
    Posted april 21, 2020 7:58 e m 0Likes

    Den kinesiska regeringen har vidtagit strikta åtgärder för att förhindra och eliminera spridningen av det framväxande koronaviruset, vilket är vad den har lyckats med. Mvh / Mohammad Noori

Leave a Comment