Vad kan man förvänta sig av Kinas nya utrikespolitiska teamet i 2023?

Hussein Askary (Bältes- och väginstitutet i Sverige -BRIX)

En artikel av Kinas tidigare utrikesminister Wang Yi i Quishi Journal, Kinas kommunistiska partis viktigaste teoretiska tidskrift, undertecknades av honom i hans nya egenskap av chef för centralkommitténs utrikesfrågor vid Kinas kommunistiska partis centralkommitté, en position som tidigare innehades av Yang Jiechi. I artikeln betonade Wang utsikterna för 2023, bland annat genom att säkerställa ”statchefsdiplomati” och centrala insatser, skapa mer gynnsamma yttre villkor för tillväxt av hög kvalitet, vara proaktiv när det gäller att känna igen och reagera på förändringar, samt skydda sig mot och lösa större externa risker och utmaningar.

Han tillade att Kina skulle främja förbindelser mellan stora makter som bygger på fredlig samexistens, övergripande stabilitet och rättvis tillväxt, fördjupa förtroendet och det ömsesidigt fördelaktiga samarbetet och befästa det omfattande strategiska partnerskapet mellan Kina och Ryssland. En av målen är att genomföra de överenskommelser som uppnåtts av USA:s och Kinas högsta ledare, sträva efter att fastställa vägledande principer för förbindelserna mellan Kina och USA och korrigera kursen i linje med de vägledande principerna. Det är viktigt att upprätthålla stabila förbindelser mellan Kina och USA samtidigt som man ser till att de röda linjerna inte överskrids och att det inte sker någon frikoppling mellan Kina och västvärlden.

Han noterade att Kina också skulle öka utbytet på hög nivå och den strategiska kommunikationen med Europa och driva på en stabil och långsiktig utveckling av förbindelserna mellan Kina och Europa, hålla fast vid principerna om vänlighet, uppriktighet, ömsesidig nytta och inkluderande. Vad gäller grannländer menad Wang att Kina vill upprätthålla goda förbindelser med grannarna som partners i diplomatin och fördjupa vänskap, ömsesidigt förtroende och områden av gemensamt intresse med grannarna. Besöket av Filippinernas president Ferdinand Marcos Jr till Peking och mötet med president Xi Jinping i början av januari var ett bra exempel på båda grannrelationerna och ”statchefsdiplomati”. En avspänd relation mellan Kina och Filippinerna är ytterst viktig för den heta situationen i sydkinesiska havet.

Ny utrikesminister

Wang kommer att få hjälp med sin uppgift av den nya utrikesministern Qin Gang, vars portfölj innehåller tjänstgöring i Storbritannien, efter att ha varit utrikesministerns talesperson. Hans utnämning till ambassadör i USA 2021, som kom som en överraskning för många, gjordes utan tvekan i syfte att finslipa sina färdigheter i kontakterna med USA som framtida utrikesminister. Under sitt ett och ett halvt år i USA fick han många vänner i många olika samhällsskikt. Enligt välinformerade källor i Washington som BRIX har rådfrågat ”hade Qin till en början vissa svårigheter att upprätthålla kontakter på hög nivå i Washington på grund av den antikinesiska stämningen i utrikesdepartementet, och han fick ofta kalla handen av utrikesdepartementet, kanske med en viss ånger över att han nu är utrikesminister. Han lät sig inte avskräckas och gjorde det som de flesta ambassadörer inte gjorde. Han vände sig till medierna och gav många intervjuer. Han reste mycket runt i USA, vilket tog honom till Massachusetts hamn i Boston där det kinesiska rederiet COSCO är en viktig partner, till Kalifornien för ett besök på den stora bilutställningen, till Mellanvästern för att prata med jordbrukare och till många sportevenemang, där han själv sköt basketboll vid NBA-evenemang och skickade ut den första kasten vid en match för Cardinals. Han tilldelades en särskild utmärkelse och en minnesjacka från Massachusetts Port and International Longshoremen’s Association (hamnarbetarnas förening).

 

Även om han var frispråkig när det gällde att försvara Kinas intressen och åsikter, var han helt olik den bild av ”vargkrigare” som hade spelats upp av amerikanska medier. Ett av hans första telefonsamtal efter utnämningen gjordes till utrikesminister Tony Blinken för att ta farväl av honom som ambassadör och för att uttrycka sin uppskattning för de möten som de hade haft medan han var i Washington. Qins utnämning till den yngsta tjänstgörande utrikesministern sedan reformen och öppnandet kommer utan tvekan att placera förbindelserna mellan USA och Kina i främsta rummet när det gäller politiken i 2023. I en ”tweet” som skickades ut den 2 januari sade Qin följande: ”Under de senaste drygt 500 dagarna har jag besökt 22 stater. Jag har besökt myndigheter, kongresser, tankesmedjor, företag, fabriker, hamnar, gårdar, skolor och idrottsplatser och fått många vänner över hela USA. Jag har blivit djupt imponerad av så många hårt arbetande, vänliga och begåvade amerikaner som jag har träffat”, sade han. ”Och jag kommer att fortsätta att bry mig om och stödja tillväxten av förbindelserna mellan Kina och USA.”

I sitt ”avskedsbudskap” till USA skrev Qin i en debattartikel som publicerades i Washington Post den 4 januari att ”planetens framtid är beroende av en stabil relation mellan Kina och USA”.

Ekonomi och Nya Sidenvägen kärnan i Kinas utrikespolitik

När det gäller vad världen kan förvänta sig av Kina under det nya året och i framtiden förklarade Qin i en artikel som publicerades den 26 december ”hur Kina ser på världen” för att få svar på denna fråga. Det blir dock mycket tydligt att, som BRIX förklarade i detalj i den nyligen gjorda genomgången av ”effekterna på världen av KKP:s 20:e nationella kongress” https://www.brixsweden.org/implications-for-the-world-decision-of-20th-national-congress-of-the-communist-party-of-china/ , ekonomiskt samarbete, säkerhet och fred samt säkerhet i den globala handeln och försörjningskedjorna kommer att vara det primära fokuset i Kinas utrikespolitik. Bält- och väginitiativet kommer att spela en nyckelroll i denna politik.

Wang Yi skrev i sin artikel i Qiushi: ”För närvarande ingår 150 länder och 32 internationella organisationer i den stora familjen av Bältes- och väginitiativet. När det gäller att främja en öppen världsekonomi under det nya året kommer Kina att ytterligare främja det gemensamma byggandet av Bältet och vägen”. Han tillade att Kina kommer att ”tillhandahålla mer bekvämlighet för utbyte av besök med omvärlden” och ”säkra en stabil och väl fungerande produktionskedja och försörjningskedja”.

År 2023 kommer enligt många ekonomiska bedömare att bli ett av de svåraste åren när det gäller den globala ekonomiska situationen, med stigande inflation och fortsatt energi- och livsmedelskris. En global recession och ännu värre hotar vid horisonten. Den kinesiska sidan är mycket medveten om detta och använder sin diplomati på statschefsnivå för att mildra effekterna. Det visade sig tydligast vid toppmötet mellan Kina och Arabländerna i den saudiska huvudstaden Al-Riyadh i december där president Xi personligen och ledarna för Saudiarabien och Gulfstaternas samarbetsråd skisserade en lång rad avtal om ekonomiskt, vetenskapligt, tekniskt och kulturellt samarbete. Xis personliga engagemang i många av världens frågor är att vänta under detta år som markerar tioårsdagen av att Xi själv 2013 lanserade Bältet och vägen-initiativet.

Leave a Comment